Search for Vacation Rentals

300 vacation rentals in Japan Search holiday rentals

 • Alpen Ridge Apartments

  Hirafu Village, Niseko, Hokkaido, Japan

  $1,800 $1,710 /night
 • Shikaku Apartments

  Hirafu Village, Niseko, Hokkaido, Japan

  $1,328 $1,195 /night
 • Chalet Tamo

  Hirafu Village, Niseko, Hokkaido, Japan

  $4,320 $3,456 /night
 • Kasara Townhouses

  Niseko Village, Hokkaido, Japan

  $10,400 $9,880 /night
 • Matthew Suites

  Hirafu Village, Niseko, Hokkaido, Japan

  $1,600 $1,280 /night
 • Yutaka Townhouses

  Hirafu Village, Niseko, Hokkaido, Japan

  $3,760 $3,008 /night
 • Sakura Apartments

  Hirafu Village, Niseko, Hokkaido, Japan

  $3,600 $3,420 /night
 • J Sekka Suites

  Hirafu Village, Niseko, Hokkaido, Japan

  $1,840 $1,748 /night
 • Kiseki Apartments

  Hirafu Village, Niseko, Hokkaido, Japan

  $1,600 $1,280 /night
 • Chalet Ivy Hotel

  Hirafu Village, Niseko, Hokkaido, Japan

  $1,200 $1,140 /night
 • Kai Kinugawa Ryokan

  Kinugawa Onsen, Nikko, Tochigi, Japan

  $3,600 $3,240 /night
 • Hoshinoya Karuizawa Ryokan

  Karuizawa, Nagano, Japan

  $4,240 $4,028 /night
 • Kai Aso Ryokan

  Senomoto Onsen, Aso Kuju National Park, Japan

  $5,760 $4,608 /night
 • Kai Atami Ryokan

  Izusan Onsen, Atami, Shizuoka, Japan

  $3,600 $3,240 /night
 • Hoshinoya Taketomi Resort

  Taketomi Island, Okinawa, Japan

  $4,800 $4,560 /night

 • 300 vacation rentals . Search holiday rentals

  Search for Vacation Rentals